گروه خبری : عمومی | تاریخ : 95/10/11

توسعه همکاری در زراعت چوب و جنگل

در کشور ما دانش کار ایجاد پارک وجود دارد اما نحوه سرمایه ‌گذاری و مدیریت دو کشور متفاوت است و پارک‌های با درآمد درون‌زا اداره می کنیم.

مشاهده بیشتر

گروه خبری : عمومی | تاریخ : 94/10/12

جنگل های مرموز لهستان با درختان کج

وقتی این درخت ها نهال کوچکی بودند با کمک ابزارهای خاصی آنها را به این شکل درآورده اند اما اینکه با چه روش و با چه انگیزه ای چنین کاری را کرده اند معلوم نیست.

مشاهده بیشتر

آخرین اخبار