آخرين دستاوردهاي مجموعه پارس نئوپان :

شروع استارت سرد خط دو تولید MDF در آذرماه 1394 و شروع استارت گرم در بهمن ماه ، با ظرفیت سالانه 85.000 متر مکعب آغاز گردیده است.

كارخانه پارس نئوپان در حال حاضر با بيش از 650 نفر پرسنل توليدات خود را كه شامل انواع نئوپان ، MDF ساده و ملامينه ،كاغذهاي آغشته ، رزين هاي UF &MF به بازار مصرف عرضه مي نمايد .