سند راهبردي صنعت كشور افق ١٤٠٤

دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به 11 برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال 94 رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و […]

مسائل ومشکلات فراروی شرکت های تولیدی داخلی

در اساطیر یونان افسانه ای به نام ایکاروس وجود دارد که مطابق با آن زمانی که سلطان مینوس،دادالوس صنعتگر و پسرش ایکاروس را زندانی می کند. دادالوس صنعتگر جهت فرار از زندان بالهایی با موم و پر برای خود و پسرش میسازد و آنها توسط این بالها از زندان گریختند اما ایکاروس به قدری مجذوب […]

نگاهی به زندگی محمد هادی پنجه شاهی بنیانگذار گروه صنعتی پارس

ایجاد شغل بزرگترین خدمت به جامعه است محمد هادی پنجه شاهی «برای رسیدن به قله های موفقیت باید شبانه روز تلاش کرد؛ کار هشت ساعته یعنی تنها استفاده از یک سوم سرمایه ی موجود.» این جمله کارآفرینی است که معتقد است «هیچ خدمتی بزرگتر از ایجاد شغل و زمینه ی تولید نیست»؛ محمد هادی پنجه شاهی بیش […]