بازدیدوزیرصنعت معدن وتجارت ازکارخانه پارس نئوپان

حضور وزیر صنعت معدن تجارت بهمراهی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان آقای محمدپور و هیئت همراه  تاریخ 17/07/97 ساعت 12:45 بازدید از خطوط نئوپان و ملامینه و یارد چوب ساعت 13:00 از مجموعه پارس نئوپان خارج و پس از بازدید از کارخانه کاسپین و در ساعت 13:45 با هیئت همراه وارد کارخانه و […]